Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ngày 17/10/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban quý III năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Hà Giang chủ trì Hội nghị.

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2017

http://toaan.gov.vn/portal/pls/portal/docs/9271368.JPG

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ngày 17/10/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban quý III năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Hà Giang chủ trì Hội nghị.

Tham gia Hội nghị tại 12 điểm cầu có lãnh đạo, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và người lao động TAND hai cấp.

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác năm 2017 và dự thảo báo cáo đánh giá chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại án năm 2017 của TAND hai cấp tỉnh Hà Giang. Trong năm 2017, TAND hai cấp tỉnh Hà Giang đã giải quyết, xét xử 1526/1606 vụ việc thụ lý, đạt tỷ lệ 95%; tổ chức 32 phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử phiên tòa lưu động 87 vụ. So với năm 2016, án phải giải quyết tăng 124 vụ, số án giải quyết tăng 75 vụ; số lượng án bị hủy 10/1526 vụ, chiếm 0,66%; án sửa 02/1526 vụ, chiếm 0,13%; án bị hủy do lỗi chủ quan giảm 04 vụ, giảm 0,3%, án sửa giảm 06 vụ, giảm 0,42%.

Tòa án nhân dân hai cấp đã thực hiện xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm, việc cho bị cáo hưởng án treo đúng pháp luật. Quá trình thụ lý, giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động đảm bảo trình tự, thủ tục tố tụng, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Công tác hòa giải luôn được chú trọng, số vụ hòa giải chiếm tỷ lệ cao (chiếm 67% và tăng 07% so với năm 2016); Tòa án hai cấp đã thực hiện tốt việc tạo điều kiện để các bên đương sự đối thoại thống nhất về giải quyết vụ án hành chính, thực hiện đúng các quy định Luật tố tụng hành chính. Trong năm không có bản án, quyết định tuyên không rõ ràng, khó thi hành án.

Cùng với công tác giải quyết, xét xử, các công tác khác như kiểm tra nghiệp vụ, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và thi hành án, công tác hội thẩm nhân dân được quan tâm, trú trọng và đạt hiệu quả rõ rệt; công tác thi đua, khen thưởng được phát động, tổ chức kịp thời, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án và địa phương. Đặc biệt, TAND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh trong việc tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng các Chương trình trọng tâm về cải cách tư pháp, các chương trình, kế hoạch, báo cáo sơ, tổng kết và thi đua khen thưởng về cải cách tư pháp...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, tham gia ý kiến đóng góp cũng như phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất Tòa án cấp trên giải quyết. Lãnh đạo TAND tỉnh đã giải đáp các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nêu cao tinh thần, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện nghiêm túc Quyết định 120/QĐ-TANDTC ban hành Quy định xử lý trách nhiệm người có chức danh tư pháp trong TAND nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, đặc biệt việc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra của TAND tỉnh đối với TAND cấp huyện; tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về hướng dẫn áp dụng pháp luật và các biểu mẫu tố tụng, về áp dụng án lệ và công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của TAND; nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, khắc phục ngay những thiếu sót qua các kết luận công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của TAND tối cao; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Công văn số 264/TA-VP ngày 02/10/2017 của TAND tỉnh và Kết luận của Chánh án TAND tỉnh tại Hội nghị rút kinh nghiệm giữa lãnh đạo TAND tỉnh với 11 Chánh án TAND các huyện, thành phố; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cấp sơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020 theo Kế hoạch 21-KH/TU của Tỉnh ủy Hà Giang; tiếp tục tổ chức phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua của năm 2017 đề ra.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2017 TAND tỉnh Hà giang đưa hệ thống truyền hình trực tuyến áp dụng vào Hội nghị giao ban trong TAND hai cấp, nó có ý nghĩa rất lớn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động công tác của hệ thống Tòa án, xóa bỏ khoảng cách địa lý, đặc biệt là đối với các đơn vị cấp huyện cùng cao, vùng xa.

Thảo Hương


cdscv