Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 379 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Thị Liên - Nguyễn Văn Thẩm: Tranh chấp chia di sản thừa kế là QSDĐ TAND Tỉnh Hà Giang 18/05/2022 08:00
2 Công ty XDTM Thủ Đô - Công ty GTXD số 1: Tranh chấp HĐ mua bán hàng hóa TAND Tỉnh Hà Giang 06/05/2022 08:00
3 Nguyễn Văn Cường - Nguyễn Tháp Huyền: Tranh chấp HĐ vay TS TAND Tỉnh Hà Giang 28/04/2022 14:00
4 Nguyễn Văn Tiệp - Nguyễn Thị Oanh: Tranh chấp HĐ mua bán tài sản TAND Tỉnh Hà Giang 28/04/2022 08:00
5 Nguyễn Thị Ái Thư - Trần Đình Hòa: Tranh chấp QSDĐ và yêu cầu hủy GCNQSDĐ TAND Tỉnh Hà Giang 27/04/2022 08:00
6 Lý Mạnh Hùng - Nguyễn Thị Hoa: Tranh chấp QSDĐ và yêu cầu hủy GCNQSDĐ TAND Tỉnh Hà Giang 26/04/2022 08:00
7 Đặng Vĩnh Kỳ - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản TAND Tỉnh Hà Giang 22/04/2022 07:30
cdscv