Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 330 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Đặng Thế Đông - Dùng nhục hình TAND Tỉnh Hà Giang 16/12/2021 07:30
2 Hoàng Duy Thành - Giết người TAND Tỉnh Hà Giang 15/12/2021 07:30
3 Mua Chứ Sàng - Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài TAND Tỉnh Hà Giang 14/12/2021 07:30
4 Đặng Văn Cát - Giết người TAND Tỉnh Hà Giang 10/12/2021 07:30
5 Nguyễn Thị Kim Oanh - Cố ý gây thương tích TAND Tỉnh Hà Giang 09/12/2021 07:30
6 Vừ Mí Sò - Buôn bán hàng cấm và vận chuyển hàng cấm TAND Tỉnh Hà Giang 08/12/2021 07:30
7 Vàng A Ngọc - Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng TAND Tỉnh Hà Giang 07/12/2021 07:30
cdscv