Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND Thành phố Hà Giang

Image
Sùng Thị Mai
Năm sinh: 1968
Quê quán: H.Mèo Vạc - Hà GiangChánh án TAND huyện Vị Xuyên

Image
Lâm Anh Luyện
Năm sinh: 1969
Quê quán: Yên Sơn, Tuyên QuangChánh án TAND huyện Bắc Quang

Image
Đàm Thị Tư
Năm sinh: 1970
Quê quán: Yên Sơn, Tuyên QuangChánh án TAND huyện Quang Bình

Image
Nguyễn Xuân Quý
Năm sinh: 1961
Quê quán: Sông Lố, Vĩnh PhúcChánh án TAND huyện Hoàng Su Phì

Image
Nguyễn Minh Phương
Năm sinh: 1972
Quê quán: Yên Sơn, Tuyên QuangChánh án TAND huyện Mèo Vạc

Image
Nguyễn Thị Thuý Yên
Năm sinh: 1971
Quê quán: Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà GiangChánh án TAND huyện Bắc Mê

Image
Hoàng Văn Thuận
Năm sinh: 1975
Quê quán: Bắc Mê - Hà GiangChánh án TAND huyện Quản Bạ

Image
Cao Danh Nhân
Năm sinh: 1968
Quê quán: Đồn Xá - Bình LụcChánh án TAND huyện Yên Minh

Image
Đoàn Ngọc Vĩnh
Năm sinh: 1975
Quê quán: TP. Thái Bình, Thái BìnhChánh án TAND huyện Đồng Văn

Image
Bùi Văn Đàm
Năm sinh: 1979
Quê quán: Lý Nhân, Hà NamChánh án TAND huyện Xín Mần

Image
Lù Minh Tiên
Năm sinh: 1971
Quê quán: Nán chiên, Xín Mần, Hà Giangcdscv