Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh Án

Image
Chu Thành Quang
Năm sinh: 1972
Quê quán: Kim Bảng, Hà NamPhó chánh án

Image
Hoàng Văn Tiến
Năm sinh: 1967
Quê quán: Quang Bình, Hà GiangPhó chánh án

Image
Trương Huy Huân
Năm sinh: 1975
Quê quán: Phúc Thọ, Hà Nộicdscv